آسفالت پلیمری در راه خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری
شهرداریهای استان فارس طی نشستی با حضور مدیران عامل سازمانهای همیاری
استانهای فارس و خوزستان، طرفین به بررسی راهکارهای مختلف در خصوص ارائه
خدمات متنوع شهری و تبادل تجربیات خود در عرصه سرمایه گذاری در بخش مدیریت
شهری و خدمات عمومی به شهروندان پرداختند. اربابی مدیرعامل سازمان همیاری
شهرداریهای استان فارس در خصوص تأمین قیر و اجرای آسفالت پلیمری برای
شهرداریهای استان خوزستان و همچنین طراحی و پیاده سازی انواع آب نماهای
سنتی، موزیکال و ریتمیک در سطح استان، با هماهنگی سازمان همیاری شهرداریهای
استان خوزستان، اعلام آمادگی نمود؛ در این خصوص سازمان همیاری شهرداریهای
فارس تفاهم نامه ای با شرکت صحنه پیران اروند که از شرکتهای تابعه سازمان
همیاری شهرداریهای استان خوزستان می باشد منعقد نمود.

شایان ذکر است این جلسه به میزبانی سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان در تاریخ [page=1][/page]8/8/93 برگزار گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *