((   به نام خدا   ))

سازمان همیاری شهرداریها در سال 73 و پس از انحلال موسسه تدارکاتی شهرداریها با هدف کمک به تأمین خودکفایی شهرداریها تشکیل و اساسنامه آن آخرین بار در سال 1378  توسط وزیر محترم کشور اصلاح و ابلاغ گردید.

ارکان سازمان، طبق ماده 6 اساسنامه متشکل است از:

الف ) شورای سازمان شامل : (استاندار محترم به عنوان ریاست شورا، معاونت هماهنگی امور عمرانی نایب رئیس و دبیر شورا، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل دفتر امور شهری،مدیرکل دفتر روستایی،مدیرعامل سازمان و شهرداران سهامدار سازمان ، عضو شورا)

لازم به ذکر است تاکنون 84 شهرداری از 104 شهرداری استان فارس سهامدار و عضو شورای سازمان می باشند.که شهرداری شیراز با سرمایه 3/280/000/000ریال معادل 20/75 درصد  بزرگترین سهامدار سازمان محسوب می گردد.

ب ) هیأت مدیره شامل : (معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به عنوان عضو ثابت و رئیس هیأت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای سازمان برای مدت سه سال)

در حال حاضر جناب آقای مهندس رحیمی به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقایان علیرضا پاک‌فطرت (شهردار اسبق شیراز) و محمدکاظم کرمی (شهردار اسبق افزر) اعضای هیأت مدیره می باشند.

ج ) مدیرعامل : (مدیرعامل سازمان توسط رئیس شورا((استاندار محترم)) به شورا معرفی و در صورت انتخاب توسط شورا برای مدت سه سال با حکم رئیس شورا مدیرعامل می گردد.

–در حال حاضر آقای حسین اربابی در جلسه مورخ 1/7/1392 شورای سازمان انتخاب و در تاریخ 8/7/1392 حکم ایشان توسط ریاست شورا امضاء گردید.

د- حسابرس ( بازرس ) با عنایت به بند 9 ماده 78 مکرر 1 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی ، انتخاب حسابرس جهت نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان بر عهده شورای اسلامی استان می باشد که در سنوات گذشته این امر توسط شورای اسلامی آن مرجع صورت گرفته است.

موضوع فعالیت های سازمان

اهم فعالیتهای سازمان طبق ماده 4 اساسنامه عبارتند از :

الف ) پشتیبانی شهرداریهای عضو از طرق مختلف ( مانند آموزش کارکنان ، خدمات مشاوره ای ، خدمات طراحی و مشاوره فنی  ، خدمات حسابرسی و خدمات رایانه ای )

ب ) اقدامات عمرانی ( مانند عملیات پیمانکاری در زمینه های ابنیه  ، تأسیسات ، راه سازی ، سدسازی و … )

ج ) اقدامات تولیدی ( مانند احداث کارگاهها ، کارخانجات تولیدی ، صنعتی و معدنی )

د ) فعالیت در امور ماشین آلات و وسائط حمل و نقل ( مانند تأمین ماشین آلات سبک و سنگین ، خدمات تعمیرگاهی و … )

هـ ) فعالیت در امور حمل و نقل مسافر و سایر و خدمات ایرانگردی و جهانگردی ( مانند تأسیس دفتر و اقامتگاه ، موسسه حمل و نقل و … )

و ) فعالیت در امور بازرگانی ( مانند خرید و فروش ، واردات و صادرات ، قبول نمایندگی ، راه اندازی نمایشگاه ، راه اندازی مناطق آزاد  ، ویژه تجاری و اقتصادی ، اعطاء وام به شهرداریهای عضو )