زمینه های فعالیت:

  • مجری خدمات فنی – مهندسی
  • خدمات بیمه ای
  • پشتیبانی تخصصی شهرداریها

مدیرعامل : سید علی سیدنصیری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : عمران-سازه

زمینه فعالیت شرکت : خدمات عمرانی

تلفن تماس : 32344303

آدرس ایمیل :

آدرس پستی : شیراز-خیابان زند- روبروی بیمارستان شهید فقیهی طبقه دوم سازمان همیاری شهرداریهای فارس-کد پستی 7134777838