” فراخوان عمومی “

” فراخوان عمومی  ”

”  جهت انتخاب اشخاص حقیقی یا حقوقی متخصص ودارای صلاحیت در حوزه بازاریابی”

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس درنظر دارد بازاریابی در حوزه فعالیتهای مختلف اعم از زیباسازی و مبلمان شهری ، فضای سبز شهری ، ماشین آلات سبک وسنگین ، تجهیزات ترافیکی وایمنی راه ، شن وماسه وآسفالت و پلیمر اصلاح کننده قیر، قطعات بتنی و فروش املاک و …. را با رعایت تشریفات قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تجربه وصلاحیت وتخصص لازم واگذار نماید. از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح در این زمینه، جهت دریافت اسناد فراخوان و با رعایت شرایط آگهی مندرج در اسناد فراخوان دعوت بعمل می آورد :

1-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیانی می باشد که در زمینه فعالیتهای مذکور به صورت خاص تجارب اجرایی و مرتبط داشته باشند .

2- جهت دریافت اسناد فراخوان ازتاریخ 9/10/96 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 18/10/96 ضمن همراه داشتن معرفی نامه (برای اشخاص حقوقی) به واحد حقوقی و قراردادهای سازمان واقع در خیابان زند –روبروی بیمارستان سعدی –جنب اداره ثبت اسناد- سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس مراجعه نمایند.
3-شرکت کنندگان در فراخوان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 18/10/96  مدارک مربوطه راتکمیل وتحویل واحد حقوقی وقراردادهای سازمان نموده و رسید دریافت نمایند.
4-گشایش پاکات پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 19/10/96 راس ساعت 12 ظهر در کمیسیون معاملات سازمان میباشد.

5-به پیشنهادات فاقد امضا و مشروط و مخدوش و ناقص و پیشنهاداتی که پس از تاریخ فوق تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6-هزینه درج آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده فراخوان می باشد.
7- شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد توسط متقاضی، به منزله قبول شروط سازمان در آگهی واسناد فراخوان میباشد.

8-سازمان در رد یا قبول تمام پیشنهادات مختار می باشد.

 

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *