حضور پرشور دستگاههای اجرایی فارس در نمایشگاه تخصصی شهر زیبا

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس دومین جلسه هم اندیشی ستاد برگزاری نمایشگاه تخصصی شهر زیبا با دستگاههای اجرایی استان فارس در حالی برگزار شد که نمایندگان دستگاههای مدعو مصمم به برگزاری نمایشگاهی در خور شأن نام…