” آگهی مزایده عمومی “

” آگهی مزایده عمومی “

" آگهی مزایده عمومی " سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در نظر دارد  تعدادی ازغرفه ها و دستگاههای بازی موجود درمجموعه شهربازی بزرگ شیراز را از طریق مزایده عمومی ودر…

” آگهی مزایده عمومی “

” آگهی مزایده عمومی “

  " آگهی مزایده عمومی "   سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس درنظردارد 3 واحد آپارتمانی مسکونی ازبلوک A (جنوبی) ساختمان متعلق به خود واقع در خیابان جهاد سازندگی (چنچنه)…

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه تجاری-مسکونی چنچنه و غار رستوران باکویه

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه تجاری-مسکونی چنچنه و غار رستوران باکویه

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های فارس عصر دیروز مهندس رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از پروژه های تجاری- مسکونی چنچنه و غار رستوران باکویه بازدید…

اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری های استان فارس(اطلاعیه شماره 1)

اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری های استان فارس(اطلاعیه شماره 1)

اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری های استان فارس(اطلاعیه شماره 1) به اطلاع داوطلبین محترم آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری های فارس می رساند: با توجه به بخشنامه…

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان در شهر صدرا بازدید کرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان در شهر صدرا بازدید کرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و هیأت همراه از پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان در شهر صدرا بازدید به عمل آوردند. به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های…

” آگهی تجدید مزایده عمومی “

” آگهی تجدید مزایده عمومی “

" آگهی تجدید مزایده عمومی " ((نوبت دوم )) سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس درنظردارد نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در انتهای خیابان سراج-اراضی معروف به هزاردستان- با…