شهردار استهبان منصوب شد

شهردار استهبان منصوب شد

با حکم استاندار شهردار استهبان منصوب شد. به گزارش  روابط عمومي سازمان همیاری شهرداری های استان فارس، متن حكم مهندس اسماعيل تبادار خطاب به حسن تاج پیکر به شرح زیر…

” آگهی مزایده عمومی “

” آگهی مزایده عمومی “

" آگهی مزایده عمومی " سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در نظر دارد  تعدادی ازغرفه ها و دستگاههای بازی موجود درمجموعه شهربازی بزرگ شیراز را از طریق مزایده عمومی ودر…

” آگهی مزایده عمومی “

” آگهی مزایده عمومی “

  " آگهی مزایده عمومی "   سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس درنظردارد 3 واحد آپارتمانی مسکونی ازبلوک A (جنوبی) ساختمان متعلق به خود واقع در خیابان جهاد سازندگی (چنچنه)…