جهت تماس با سازمان فرم زیر را تکمیل نموده تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود.

تماس با ما

نشانی سازمان:
شیراز بلوار زند روبروی بیمارستان شهید فقیهی
کد پستی 7134777838
تلفن 32335239-32334770
فکس 32335279